یا حسین گویم همیشه دم به دم
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ آبان ۱۳٩٢
 

دکتر محمد شیخ الرییس کرمانی              نقل از روزنامه اطلاعات 25736 - 20 / 8 / 92

               

                یاحسین گویم همیشه  دم به دم تا زنده ام

زینت  دامان  پر مهر  پیمبر  یا حسین

                                                    نور چشمان تر زهرای اطهر یا حسین

 سیّد و سالار و آقای جوانان بهشت

                                                برهمه خلق جهان مولا و سرور یا حسین

 مصطفی از مهر می زد بوسه بر رخسار تو

                                              هم لب و دندان همچون درّ و گوهریا حسین

گفت پیغمبر حسین است از من و من ازویَم

                                                     جان تو با جان احمد شد برابر یا حسین

کودکی بودی که چون لغزید پایت بر زمین

                                                     شخص پیغمبر فرود آمد ز منبر یا حسین

بانی دین خُلق احمد  منجی  دین  خُلق  تو

                                                      کزقیامت ماند ، باقی شرع انور یاحسین

شعله ای افروختی زیرا که خوب آموختی

                                                   همّت و صبر وشجاعت را ز حیدریا حسین

کربلایت  گر نبود  و روز عاشورا نبود

                                                    عشق را هرگز نمی کردیم باور یا حسین

هرچه بودت دادی ازجان درره حق تا کسی

                                                امربرمعروف و نهی ازهرچه منکریا حسین

چون شوم بی جان حسین گویان روم تا کوی دوست

                                                 تا که جان دارم همی گویم مکرر یا حسین

گفت  پیغمبر تو  کشتیّ  نجات  امتی

                                              زین جهت برموج خون گشتی شناوریا حسین

توگل باغ نبوّت بودی و ریحانه اش

                                                  تیغ و شمشیر و سنانت کرد پرپر یا حسین

آه و واویلا که از جور و جفای روزگار

                                                   نرم شد زیرسم اسب از تو پیکر یا حسین

اهل محشر می خروشند از خروش فاطمه

                                                چون به محشرپا نهی خونین وبی سریا حسین

در کف تو رایت عفو و شفاعت روز حشر

                                                  شیعیان را تو شفیعی روز محشر یا حسین

 کشتی فتحت به سرعت می شکافد موج ها

                                                      ز انبیاء و اولیاء رفتی فراتر یا  حسین

در دو عالم  چشم دارد  بر نگاه لطف  تو

                                                     هردل درمانده ی محروم مضطریا حسین

نکته ای بی پرده گویم گرچه تکفیرم کنند

                                                   شد سیه پوش ازعزایت حیّ داور یا حسین

گرچه خود لب تشنه رفتی تا ابد سیراب ماند

                                                 هرکه بگرفت از کف جود تو ساغریا حسین

 با  تن  خونین  تک و تنها  به  میدان  نبرد

                                                     بر فلک  شد بانگت از الله اکبر یا حسین

 جان جدّت لطف کن بر عاشق و دیوانه ات

                                                      تا که باشد بردرت کمترزنوکریا حسین

 وقت جان دادن گر آئی ازکرم تو بر سرم

                                                   چون تورا بینم نخواهم هیچ دیگریا حسین

  گر زتو آید  پیامی  در نخستین  شام  قبر

                                                   می رود ترس ازنکیروهول منکربا حسین

 جان زهرا مادرت بنگرچو در گورم کنند

                                                     گور من را کن به نورخود منوّر یا حسین

 یا حسین گویم همیشه دم به دم تا زنده ام

                                                       تا که از نامت کنم عالم معطّر یا حسین

 کی رود از خاطرغم  پرور شیخ الرئیس 

                                                     گفتگویت با خدا در زیر خنجر یا حسین

 

                                  

       نظرات :  2 نظر