نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

 

                                            

                      

 

 اهانت به ساحت مقدس حضرت خاتم الانبیاء محمّد مصطفی ( ص ) اهانت به مقدّس ترین و شریف ترین آفریده الهی و گل سرسبد جهان بشریت است .

کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته از این حرکت شوم و توطئه بی شرمانه ابراز انزجار و تنفر می نماید . 

 

                    هر خردمندی از این فاجعه خونین جگر است

گرچه هر لحظه به عالم خبری منتشر است

                                       یک خبر نه ، که به هر لحظه هزاران خبر است

گر چه  از  شومی  ایام ، نبینم  خبری

                                           که  در  آن از  ره  انصاف و مروت اثر  است

رسد  از هر  جهتی تیر خبر زهر آلود

                                            بشکافد دل اگر هم ز حدید و حجر است

هر زمان توطئه ای تازه و ترفندی نو

                                            هر مکان حادثه ای تلخ و حدیثی قدر است

از کژیها و بدی ها و ستم ورزی ها

                                             ورق  اندر  ورقش  دفتر  ایام  پر  است

در هیاهوی خبر ها که همه غمبارند

                                            خبری هست که از جمله جگر سوز تر است 

 هر  خبر  را  بتوان  کرد تحمل  امّا

                                              ثقل  این  فاجعه  از  حد  تحمّل بدر است

بشری بی سر و پا دست به کاری زده است

                                            که جسارت به مهین ساحت خیرالبشر است

آنکه بر جن و ملک جسته تقدم به جلال

                                             آنکه  ابناء  بشر را به  شرف تاج  سر  است

آنکه هستی به طفیلش همه آمد به وجود

                                              آنکه  گیتی  به  جمال رخ  او  مفتخر  است 

یار  محبوب  خدا جلوه  گه خلق  عظیم 

                                               آنکه  بر خیل  رُسُل پیشرو  و  راهبر است

دین او  بر همه  ادیان  الهی  خاتم 

                                               نور او در همه اکناف جهان جلوه گر است

معدن علم و کمال و کرم و مجد و شرف

                                                مهبط  وحی  الهی  دل  پیغامبر  است

شجر خلقت از آن روز که بنشسته ببار

                                                 میوه جان  محمّد  ثمر این شجر است

طعنه بر دانش خود می زند و بینش خویش

                                                هر که اندر صدد طعنه به قرص قمر است

خصم با نفرت و ذلت بچشد طعم شکست

                                                 سرور ماست که بر قلّه فتح و ظفر است

هرزگی  بین و  جهالت  نگر و  بی  خردی

                                              کاین همه در پس این پرده دری مستتر است

آنکه  حرمت  نگذارد  به  بزرگان بشر

                                               تو  مخوانش  بشر  البته  که  او  جانور است

نچشد طعم خوش بندگی آن آزادی

                                               که به بند هوس و بندگی سیم و زر است

شب تاریک در این وادی پر خوف وخطر

                                              خوش از آنیم که در راه ، نسیم سحر است

آزمودند  همه  مدعیان  طالع  خویش

                                                ماه من چهره عیان کن که جهان منتظر است

پر شد آفاق ز لهو و لعب و جور و فساد

                                                 چاره بر دست توانای  شما منحصر   است 

نه  فقط  امت اسلام  خورد  خون جگر 

                                                 هر خردمندی از این فاجعه خونین جگر است 

شاید  ار  مردم  آزاده  بر  آرند  خروش

                                                 کار  را  ساده  نگیرند  که زنگ  خطر است 

شیخ از این حادثه کم گوی و مسوزان همه را 

                                                 که دل جمله گدازان به همین مختصر است 

                                سروده دکتر محمّد شیخ الرئیس کرمانی 

            روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته

 


 
 
تقاضای اضافه حقوق
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

                                    

                                   باسمه تعالی 

   متن نامه کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته خطاب به کانون سردفتران و دفتریاران در مورد ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران .

 

     کانون صنفی سردفتران و دفتریاران                                          شماره :     150

                 بازنشسته                                                             تاریخ : 2 / 11 / 93

شماره پروانه 42 / 448 الف 16 / 8 / 86                                         پیوست :     -

شماره ثبت 22119 مورخ 24 / 10 / 86 

                                                       باسمه تعالی

کانون محترم سردفتران و دفتریاران :

احتراماً - پیرو شماره 133 مورخ 28 / 8 /92 تصدیع می دهد .

گرچه اقدام سال گذشته در ترمیم حقوق بازنشستگی سردفتری و دفتریاری و مستمری بگیران مربوطه اقدامی پسندیده و در خور ارج گذاری بود ، لیکن اوضاع و احوال اقتصادی و تورم زمین گیر کننده ، ملموس و مشهود همه شهروندان و ارباب بصر و نظر است و عدم تناسب حقوق بازنشستگی با هزینه های سنگین ، متعارف ومعمول ، بی نیاز از بیان است ، لذا با توجه به امکانات و دارائی های نقدی و غیر نقدی آن کانون محترم ، انتظار دارد نسبت به پیشنهاد افزونی مناسب حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و همراهی و سعی در به تصویب رسانیدن و اجراء آن اقدام مجدّانه مبذول فرمایند . لازم به ذکر است به قرار مسموع مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که حدود دو میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش دارد ، از افزایش پنجاه درصدی حقوق بازنشستگان کشور در سال جاری خبر داده اند ، مضافا از طرح تحول معیشت هم بهره می گیرند و از حمایتهای ویژه ای ( کمکهای نقدی و غیر نقدی ) نیز بر خوردارند و همانطور که اطلاع دارندمعیشت معمولی مردم نسبت به سال قبل دو برابر شده است . بنا بر این امید استکه با دقت و وسعت نظر بهتری به موضوع عنایت فرمایند.

                                   با تشکر کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته

                                                        دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

 

رونوشت : جهت اطلاع و صدور دستور مقتضی به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی دام عزه .

 

نشانی : تهران خیابان شهید مطهری خیابان شهید اکبری خیابان شهید صحاف زاده پلاک38 طبقه همکف