نظرات دو همکار محترم و پاسخ آن :
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٠ دی ۱۳٩۳
 

                            نظرات دو همکار محترم کاتب بالعدل  :

1 -           ب.ظ  دوشنبه 8 دی 1393 - 7 : 18

متن کامل جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران باز نشسته به مقاله ای در وبلاگ قلم سلیم

البته اهداء اتومبیل و کمکهای دیگر به دانشگمه آزاد هم که در دوره های امثال شما واقع میشد لابد جزو مباحات بود !!!!!!!! 

نویسنده : کاتب بالعدل 

پاسخ به نظر

_______________________________________________________________

 2 -              ب . ظ یکشنبه 7 دی 1393  - 30 : 8

متن کامل جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران باز نشسته به مقاله ای در وبلاگ قلم سلیم .

اولاً روز ششم دیماه مبارک باد  . ثانیاً شما از کدام حقوق بازنشستگان دفاع میکنید ؟ حقوق ماهانه که بیستم هر ماه در حساب هرکس موجود است . بیمه درمانی هم که علیرغم افزایش بیمه شدگان از هر زمان دیگر سرو سامان بهتری دارد . سالن اجتماعات کانون هم که سه شنبه ها در اختیار کلیه بازنشستگان میباشد خدمتگزاران کانون هم که پذیرائی میکنند دیگر چه میگویید . آیا میخواهیدریاست کانون را هم بشما بدهند تا مانند گذشته عمل کنید . !!!!!!!!!!!!!

پاسخ به نظر 

_________________________________________________________________

       پاسخ :                                 باسمه تعالی

با سلام- دو نظریه در ستون نظرات مربوط به پاسخ به مقاله " جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران باز نشسته به مقاله ای در وبلاگ قلم سلیم " که در تاریخ 28 آذر 1389 در اولین صفحه این وبلاگ درح شده بود توسط دو نویسنده بنامهای کاتب بالعدل در تاریخ های یکشنبه 7 / 10 /93  و دوشنبه 8 / 10/ 93 ثبت گردیده که جون بعلت کثرت مطالب و گذشت زمان ممکن است دسترسی به آن برای همکاران زمان بر باشد ، بدینوسیله ضمن درج دو نظریه مذکور پاسخ آنرا به تاریخ روز ، ذیلاً به نظر همکاران گرامی می رساند

 

      حاشیه ای بر اظهار نظر بر " متن جوابیه مورخ 28 / 9 / 89  کانون         سردفتران و دفتریاران بازنشسته به مقاله ای در وبلاگ قلم سلیم "

   سابقه امر

  نظر به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته بنا به وظیفه ی صننفی خود انتقاداتی از عملکرد کانون محترم سردفتران داشت و انتقادات به حق این کانون مورد عنایت قرار نگرفت ناچار برای رفع تکلیف و پاسخگوئی به همکاران غیر وابسته و آیندگان ژرف نگر و تیزبین جریان را به مرجع قضائی اعلام نمود ، این امر موجب شد که برخی از همفکران کانون محترم سردفتران و دفتریاران برای نشر و نوشتن مطالبی علیه کانون سردفتران بازنشسته تحریک شوند و با ایجاد هراس و وحشت از در اختیار گرفتن محلی برای اجتماع اعضاء این کانون مانع از اجتماع اعضا ء این کانون و هرگونه نظر انتقادی گردند ، در این راستا مطالبی در برخی سایت ها و وبلاگها به این منظور نوشته شده و به طرح اشکالاتی واهی پرداختند . از آن جمله مقاله ای در وبلاگ به اصطلاح قلم سلیم .

 این کانون در همان زمان برای رفع شبهات از اذهان برخی از خوانندگان که احتمالاً از این سابقه و ماهیت امر اطلاع نداشتند جوابیه ای بتاریخ 28 / 9 / 89 در وبلاگ خود گذاشت.

اینک با کمال شگفتی پس از گذشت متجاوز از چهار سال، افرادی با اسامی مستعار یا واقعی به منظورهای مبهم و مشکوک اقدام به اظهار نظر در باره ی حوابیه ی این کانون پرداخته اند اظهار نظر این خیر خواهان دلسوخته پس از سالهای متمادی و اضافه شدن تعداد بازدیدکنندگان در همین مقطع ارتباطی بین صاحبان نظر و بعضی بازدیدکنندگان را تداعی می کند و خبر از مقصود مشترکی که خیر خواهانه نیست ، می دهد .

از خدا می خواهیم همه را بصیرت و بیداری بخشد و به حای این کوره راه پیمودن ها ، راه راست و سعادت بخشی را انتخاب کنیم و ضمنا دانسته باشیم که زیرکان در حامعه ما فراوان هستند و معاصران و آیندگان حقیقت ها رابه نیکی می فهمند .

با اینکه نیازی به پاسخ احساس نمی شود مع ذلک چون برخی دوستان تلفنی و حضوری خواسته اند که از جریان دقیقاً مطلع باشند لذا حسب خواست دوستان ، نخست توجه همکاران عزیز را به متن جوابیه کانون که در تاریخ 28 / 9 /89 در اولین مطلب ، در صفحه اول این وبلاگ درج شده جلب می نماید و سپس حاشیه ای بر اظهار نظر ها زده می شود . با اینکه این اظهار نظر ها ربط معقولی به جوابیه این کانون ندارد ، اینک متن دو نظریه که یکی در تاریخ 7 / 10 / 93 و دیگری در تاریخ 8 / 10 / 93 در وبلاگ این کانون درج شده که شامل ایراد های غیر وارذ و پاسخ آن ها است : 

 1 - " البته اهدای اتومبیل و کمک های دیگر به دانشکمه ی آزاد هم که دوره های امثال شما واقع میشد لابد جزء مباحات بود !!!!!!!!! "

در این راستا آنچه در خاطر مانده این است که دانشگاه محترم آزاد در زمانهای گذشته برای تحصیل حانواده ی سردفتری و دفتریاری تسهیلاتی می داد که چون پاره ای تخلفات و استفاده های ناروا توسط برخی رابطین مربوطه اتفاق افتاده بود با مسئولیت یافتن مسئول فعلی کانون سردفتران بازنشسته در کانون سردفتران و اطلاع اجمالی از موضوع و پیگیری امر کارشکنی ها و دو به همزنی هایی بوسیله ی برخی فرصت طلبان و منفعت جویان پدید آمد که تلاش های فراوان برای نفی سو ء استفاده و در عین حال همکاری در جهت امکان ادامه تحصیلات دانشجویان بعمل آمد . اشخاصی که در جریان قرار گرفته اند، یقینا بر ماحرا شاهد خواهند بود و بازکردن مطلب بیش ار این بهانه ی  خصومت های تازه ای خواهد شد ، لذا بهتر است کار آن ها را به محکمه الهی واگذار کنیم و در مورد اهدا ء اتومبیل و کمک های دیگر که اظهار نظر کرده اند ، بد نیست موارد و سوابق را بیان فرمایند تا مورد دقت و بر رسی قرار گیرد و مشخص شود چه بوده و جز ء مباحات بوده یا خیر ؟

2 _ در مورد  دفاع از حقوق بازنشستگان که در اظهار نظر گفته اند ، حقوق هر بیستم ماه در حساب هر کس موجود است و بیمه نیز علی رغم افزایش حق بیمه شدگان از هر زمان دیگر سر و سامان بهتر دارد  ، سالن اجتماعات هم سه شنبه ها در اختیار بازنشستگان است ، دیگر چه می گوئید ؟ آیا می خواهید ریاست کانون را به شما دهند تا مثل گذشته عمل کنید ؟ .

در این مورد باید عرض کنیم واریز حقوق بازنشستگی در بیستم هر ماه به حساب بازنشستگان موجب منّتی بر سر آنان نمی باشد و جزئی از پول ذخیره شده ی خودشان است که به خودشان بازپس می دهند ، منت و سر کوفتی ندارد. بخصوص اینکه از همین محل که ذخیره ی بازنشستگان و پرداختی شاغلان است ، آقایان محترم از حقوق بالای ماهانه ، حق جلسه ، حق مدیریت ، پاداش ، عیدی ، غدیریه و مزایای گوناگون و اتومبیل شخصی مدل بالا با راننده و وام های مخصوص خودشان بهره مند می شوند و با هزینه های گوناگون برای خود اعتبار اجتماعی کسب می کنند بنا بر این شایسته است که بازنشستگان بر آقایان منت داشنه باشند پس چرا بر عکس شده است ؟ در مورد مقدار حقوق بازنشستگی هم اضافه ای با تلاش فراوان و تذکرات و تاکیدات و مکتوبات مکرر و همراه با بازنشسته شدن برخی از آقایان ذیربط صورت گرفته است ولی هنوز هم میزان آن در حدود خط فقر است . دارائی های فراوانی که در اختیار کانون سردفتران بوده و هست به مصارف دیگر رسیده که شرح آن مفصل است . با توجه به هدف اولیه از وضع قانون و ماده واحده که تلاش مسئول فعلی کانون بازنشستگان در به تصویب رسانیدن آن معلوم و روشن است ، بایستی حقوق و مزایای بازنشستگان چندین برابر آنچه هست ، باشد .

برای اینکه آقایان نپندارند وضع حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار خوب و مناسب است ، متذکر می گردد: حقوق پرداختی صندوق تامین اجتماعی تا 5 / 4 میلیون تومان و صندوق بازنشستگی کشوری تا چهار میلیون و دویست هزار تومان و صندوق آینده ساز تا ده میلیون تومان یا بیشتر و صندوق نفت به مبلغ بالا و فاقد سقف است بعلاوه بسیاری کمک های نقدی و جنسی و هزینه های تحصیلی و حق کهولت و زائر سرا یا هتل و مراکز تفریحی و بیمه تکمیلی و هزینه کفن و دفن از طریق برخی صندوق های بیمه پرداخت می شود که بازنشستگان سردفتر و دفتریار از هیچیک از این مزایا برخوردار نیستند ، وضع بیمه شدگان نیز سرو سامان درستی ندارد و برخی مراکز درمانی و داروخانه ها نیز که قبلاً طرف قرارداد بوده اند در مواردی قرارداد فسخ شده است و پرداخت هزینه و سپس ارسال صورت هزینه و چند ماه بدنبال آن دویدن و با اشکالات گوناگون روبرو شدن موجب شده که خیلی هااز خیرش بگذرند .

3 - در اختیار قرار دادن سالن اجتماعات در روز بخصوص برای بازنشستگان هماهنگ با کانون ارتباطی به در اختیار قراردادن محلی خاص برای انجام امور اداری و تصمیم گیری های صنفی بازنشستگان مطابق نظر و تشخیص خودشان و استقلال فکری و عملی ندارد و در این مورد دستور ریاست محترم سازمان و نظر کانون سردفتران بازنشسته انجام نشده است .

4 - در مورد واگذاری ریاست کانون بدیهی است که اعضاء کانون سردفتران بازنشسته چنین آرزوئی ندارند و نمی توانند هم داشته باشند . این ریاست ، پیشکش کسانی باشد که عاشق ریاست و مطرح کردن خود هستند و می خواهند از مزایای آن از قبیل حقوق و پاداش و حق مدیریت و حق جلسه و اتومبیل گران قیمت با راننده و هزینه برای شخصیت سازی و امثال ذلک استفاده کنند ، کسانی که در زمان ریاست هم از هیچیک از این مزایا استفاده نکرده اند و دیگران را هم مانع از هرگونه سو ء استفاده از موقعیت خود شده اند و اتومبیل های مخصوص ریاست را با کارشناسی و نفع صندوق کانون به فروش رسانده اند ، آیا حالا در ایام پایانی عمر می خواهند رئیس کانون بشوند ؟ که چه بکنند ؟ واقعا از قدرت درک و تشخیص این اظهار کننده چه باید گفت ؟

بازنشستگانی که در زمان اشتغال بدون ارتباطات خاص و باند بازی و تغییر قیافه دادن های مناسب هر دوره زندگی کرده اند ، بی تردید در زمان بازنشستگی هم به فکر جمع مال و کسب قدرت و ریاست نیستند و به نفعشان هم نیست که چنین باشند . سودشان در این است که در این ایام کهولت به فکر شستشو دادن دل از لوث دنیا پرستی و ریاست طلبی و انتقال تجربیات خوب خود جبران خطاهای گذشته و آمادگی برای سفر آخرت باشند

                                        والسلام