تقاضای اضافه حقوق سردفتران و دفتریاران بازنشسته
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز ٢٢ دی ۱۳٩٤
 

                                                                  

نامه شماره  ۱۶۲ مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۴ این کانون بشرح ذیل وارده به شماره  ۱۹۲۹۲ مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۹۴در کانون سردفتران و دفتریاران . 

                                                       

         کانون صنفی سردفتران و دفتریاران                             تا ‌‌‌ریخ :   ۱۷ / ۱۰ / ۹۴

                       بازنشسته                                              شماره  :       ۱۶۲

   پروانه شماره ۴۴۸ / ۴۲ الف مورخ ۱۶ / ۸ / ۸۶                      پیوست.       -

        شماره ثبت  ۲۲۱۱۹مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۸۶

                                                            باسمه تعالی

  کانون محترم سردفتران و دفتریاران

  سلامٌ علیکم

احتراماً  - نظر به اینکه بین حقوق دریافتی همکاران بازنشسته و هزینه زندگی آنان فاصله زیادی موجود است ، و از طرفی اقدام پسندیده قبلی آن کانون محترم در ترمیم حقوق بازنشستگی سردفتری و دفتریاری و مستمری بگیران مربوط را ارج مینهیم لیکن پس از افزایش حقوق فوق الذکر اوضاع و احوال اقتصادی ، به نوع دیگری حاکم شد و هزینه ها بشدت بالا رفت بطوریکه افزایش حقوق قبل، تکافوی هزینه های آینده زندگی را نداد ۰

لذا همانطور که هزینه های سنگین و متعارف زندگی برای اعضای محترم آن کانون ،  ملموس و مشهود است، بنظر می رسد که نیازی به بیان آن نباشد .  

 و بقول دبیر کل شورای اسلامی کار کشور که اخیرٱ در گفت و گو با تسنیم ( سرویس اقتصادی ) بیان داشته از مهمترین شاخص ها در شرایط فعلی جامعه و هزینه های زندگی ،  دستمزد ها باید سه ( ۳ ) برابر شود ،  و تعدادی از همکاران بازنشسته در مرکز استان اعلام مینمایند که از نظر معیشت ، عقب ماندگی و کمبود در آمد داریم  . 

 بهر حال تقاضا می شود در تعیین میزان حقوق و افزایش آن ، به سبد معیشت خانوار حوزه دفاتر اسناد رسمی توجه گردد و حد اقل دو برابر آنرا پیشنهاد مینماید .

همراهی و سعی در به تصویب رساندن و اجرای آن که مبذول می فرمایند موجب تشکر و سپاسگزاری همکاران بازنشسته خواهد بود .

                                     با احترام کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته 

 

 

  نشانی تهران خ شهید مطهری خ شهید اکبری خ شهید صحاف زاده پلاک ۳۸  ط همکف