اطلاعیه
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ٥ بهمن ۱۳۸٩
 

                                              به نام خدا

 

 

  اطلاعیه

 

 انتخابات دور دوم کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته در تاریخ

29 / 10 / 89  در محلجدید کانون مزبور واقع درخیابان شهید مطهری خیابان

شهید اکبری خیابان صحاف زاده پلاک  ٣٨  برگزار شد وبا حضور نماینده محترم وزارت کشور اشخاص زیر به عنوان اعضاءهیئت مدیره انتخاب شدند

           

الف) اعضاءاصلی١- آقای دکترمحمد شیخ الرئیس ٢- آقای پرویزمحمدی٣-

آقای مصطفی وحید گلپایگانی ۴- آقای ماشاءالله نجفی ۵- آقای سید منصور

دریاباری

(ب )    اعضاء علی البدل ١- آقای حمزه طبیبی ٢- آقای احمد طباطبائی .

و نیز آقای مهدی ایرانمنش به  عنوان بازرس اصلی  و آقای احمد رزاقی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .  

                            کانون سردفتران ودفتر یاران بازنشسته