که رضای خدا رضای رضاست
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
 

                                                       باسمه تعالی 

                              که رضای خدا رضای رضاست 

  دل ، نهانخانه ی ولای رضاست                چشم ، بر چشمه عطای رضاست

 ایمن  است   از لهیب آتش  قهر                 هر که  در سایه  لوای  رضاست

 آسمان  ،  با   شکوه   بسیارش                   حلقه ای بر در سرای رضاست

 کهکشان ، با شموس و اقمارش                  چون غباری زخاک پای رضاست 

 مهر  ،  با  نور عالم  آذینش                     پرتوی اندک از ضیای رضاست

 بوستان ،  با گل  و  ریاحینش                    نقشی از روی دلربای رضاست

 اقیانوس  ، در  تلاطم  خود                       نمی از بحرعلم و رای رضاست

 آنچه مشکین کند فضای جهان                     سخن نغز و جانفرای رضاست

 آنچه برعرش و فرش رانده رکاب               توسن  عزم  باد  پای رضاست

 آنچه  بزداید  از دلت  هم وغم                     حرم امن و دلگشای رضاست 

 دردمندان  مانده از  همه  جا                       چشم  امیدشان شفای رضاست 

 بی پناهان  رانده از همه  سو                      کهفشان مکه و منای  رضاست

 آنکه جبرئیل خادم  در  اوست                     باز فرما که جز نیای رضاست

  نه  منم  مستمند  درگه  او                        که مکین و مکان گدای رضاست

  گفت  : من از شروط ایمانم                       که رضای خدا رضای رضاست

  باید از سر هوی کند  بیرون                      هر که اندر دلش هوای رضاست

 جز به  مهر رضا نگیرد خوی                    جان هرکس که آشنای  رضاست

  نتوان وصف  قدر  او گفتن                       که زبان عاجز ازثنای رضاست

  با  پر خسته  شاهباز خیال                      خجل از رفعت  و علای رضاست

 دل شیخ الرئیس کرمانی                         فارغ  از عشق ما سوای رضاست 

 

                       نقل از روزنامه اطلات ( ضمیمه ) شماره 21016 سه شنبه 28 اسفند