حاشیه ای ظریف بر قراری نحیف
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٢
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

حاشیه ای ظریف بر قراری نحیف

 

در این نوشتار اشاره ای به شرائط لازم  برای متصدیان امر قضا شده و خطر عظیم آراء و نظرات نادرست خاطر نشان شده است و نهایتاً نمونه ای از یک قرار منع تعقیب و کیفیت استدلال برای تبرئه متهمان مورد تحلیل جزئی قرار گرفته است .

لازم است آنچه تبیین شده را فرضی فرض کنند و مورد خاصی را مورد اشاره قرار ندهند و مشکلی جدید را نیافرینند .عنایت داشته باشند که این نوشتار صرفاً به امید اینکه توجهی و تنبهی را موجب گردد ، تهیه و تقدیم می گردد.

شکوه و شوکت مقام قضا و حرمت و قداست قضاة خدا محور و دین باور بر کسی پوشیده نیست ولی احیانا فضای بعضی از مراکز تصمیم گیری و قضا همچون هوای برخی از کلانشهرهای ما غبارآلود و آکنده از دود به نظر می آید . گاهی صلاحیت برخی از صاحیان رأی و نظر با توجه به گفته ها و نوشته هایشان از لحاظ علمی ، قانونی، فقهی، منطقی و ادبی مورد تردید بوده و در پاره ای موارد در مرحله ی هشدار است .

عظمت و خطر مقام قضا و تاثیر بزرگی که کوچکترین لغزش در این باب بر زندگی و جان و مال و حیثیت مردم دارد بایستی نصب عین متصدیان امر بوده و هراس از مجازات سخت الهی در صورت مسامحه و اشتباه در تشخیص حق باید در اعماق جانشان ریشه دوانیده باشد.

چه سخت است اگر مردم احساس امنیت قضایی نکنند و چون بید بر سر جان و مال و ناموس خود بلرزند و در این میان خدای نکرده فرصت طلبان و دنیا پرستان با عشوه ای یا رشوه ای حق را برکنار و باطلی را استوار سازند.

این نوشتار نصیحت گونه ودردمندانه مقاله ای فنّی نیست و به این دلیل مقدمه ی فنّی ندارد بلکه به عنوان آمادگی ذهن خواننده  به نقل چند حدیث شریف پرداخته می شود:

من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله  فهو کافر بالله العظیم
(امام جعفر صادق(ع) ، وسائل الشیعه،  جلد9ص18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت منصب قضا و برخی ازشرایط قاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

هر کس بر  خلاف آنچه خدا فرموده درباره ی 2 درهم حکم دهد به خداوند عظیم کافر شده است.

و اماالرشا فی الحکم فهو الکفر بالله ( همان، جلد 18 ص163)

اما رشوه در حکم ، کفر به خداوند است .

القاضی علی شفیر جهنم

قاضی در لب پرتگاه جهنم است. ( تحریرالوسیله، جلد2، ص404 ، به نقل از معصوم)

القضاة أربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه رجل قضی بالجور و هو یعلم فهو فی النارو رجل قضی بالجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار ورجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه (تحریرالوسیله،جلد2، ص404، به نقل از امام صادق(ع))

قاضیان 4 دسته هستند، 3 دسته از آنها به جهنم می روند و فقط یکدسته اهل بهشت هستند : مردی که عالما ً یا ندانسته به ناحق قضاوت کند و یا ندانسته بحق قضاوت کند، این3 کس جهنمی هستند. تنها  کسی که از روی علم به حق قضاوت کند، بهشتی است.

منصب قضا در میان همه ملت ها از گذشته های دور تا به امروز و یقیناً در آینده ارزش والایی داشته و دارد و قضات  بایستی از شخصیت ممتاز و برجسته ای برخوردار باشند، برابر موازین شرعی در قاضی بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد و طهارت مولد و علم شرط است و کسی که خود را مجتهد عادل جامع شرایط فتوا و حکم نداند ، تصدی امر قضا برای او حرام است ولو اینکه مردم او را برای این کار شایسته بدانند. ( تحریرالوسیله،امام، جلد2، ص405)

رأی قاضی باید مبتنی بر علم و آگاهی باشد و علم و آگاهی به موضوع و حکم باید مبتنی بر دلایل مثبته و بینه و قرائن و امارات، استقرار یافته باشد. قضات بایستی از خانواده های نجیب و با شخصیت انتخاب شوند و از ملکه پرهیزکاری و خداترسی برخوردار باشند تا تسلیم پول و پارتی نشوند و امر قضا را تکلیفی الهی و سنگین به حساب آورند، و بنا به فرموده ی مولا علی (ع): در اشتباهش پافشاری نکند و وقتی که متوجه اشتباه شد به حق بازگردد، طمع ورز نباشد ، در شناخت مطالب به تحقیق اندک اکتفا نکند ، در یافتن دلیل از همه بیشتر اصرار ورزد ، از مراجعه ی پیاپی شاکیان خسته نشود ، فریب ستایش فراوان و چرب زبانی را نخورد.(نهج البلاغه، عهد نامه مالک اشتر)  لازم است برای اینکه از شواهد و قرائن راهی به کشف حقیقت بیابند با طرح پرسش های فنی و مدبرانه متهم را به اقرار تصریحی یا تلویحی بکشانند  و از

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت سنگین اهل قضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پراکنده گوئی و به بیراهه بردن سخن و کتمان حقایق مانع شوند تا بتوانند مجرمیت یا برائت را استکشاف  کنند و در این راه بایستی از هوش وفراستی ممتاز برخوردار باشند.آگاهی از مبانی استدلال و منطق صوری و مادی بر قاضی ضروری است تا اینکه از چیدن صغری و کبری های استدلال و اخذ نتیجه به اشتباه نیافتند و برای اینکه از متون حقوقی ، فقهی و کلیه ی مقالات و متون مربوطه به موضوعات مورد ابتلا معنی و مفهوم صحیح را استخراج کنند ، اطلاع و آگاهی از دستور زبان و صرف و نحو در حد مکفّی بر قاضی ضرورتی انکارناپذیر است.

شخصی که بر مسند قضا می نشیند باید به این نکته که قاضی بر شفیر جهنم و پرتگاه هلاکت است توجه داشته باشد ، پرونده را دقیق و با احساس مسئولیت تام بخواند و از اندیشه و علم خود در شناخت دقیق حکم و موضوع و تطبیق منطقی حکم بر موضوع مدد بگیرد. بعلاوه توجه داشته باشد که پرونده آئینه ی تمام نمای حقیقت و حقانیت و یا بطلان و یا بی حقی نیست و از این روی پرسش و تحقیق از اطراف دعوا و مشاوره را چنانکه گفتیم  فراموش نکند با چنین پیش آمادگی هایی علم حاصل برای قاضی می تواند حجت و مبرء ذمه باشد و قاضی یا بازپرس با استمداد از عنایت الهی می تواند اعلام رأی و اصدار قرار کند و در پیشگاه الهی معاتب و معاقب نباشد.

برابر مقررات آئین دادرسی قاضی یا بازپرس بایستی مستندات رأی و نظر و اسباب و وسائط علم خود را ذکر کند بدیهی است اگر چنین نکند و به صرف ابراز نظر و اعلام رأی پس از اشاره به موضوع پرونده و محدوده ی شکایت آن هم براساس استنباط خود بپردازد و با ترتیب عباراتی غیر مستدل و یا مستدل و غیر واضح الدلاله اکتفا کند ، کاری بسیار ناروا است ، زیرا چنین نظر و رأیی قابل اعتماد نیست و تشخیص صحیح از سقیم و تحلیل روشنگر آن نیز میسرّ نخواهد شد ، شاکی را قانع نمی کند و قاضی را در معرض اتهام و شبهه قرار می دهد و بی شک خدای نیز از آن خشنود نخواهد بود.

رسم بر این شده است  بسیاری از اشخاصی که رأی و نظر آنها در سرنوشت آراء و احکام موثر است با جمله ی نظر من یا رأی من این است خودشان را از ارائه ادله فارغ می کنند، باین ترتیب اگر ضعف تقوا هم ضمیمه این رفتار شود، بسیاری از حقوق ضایع خواهد شد . اعمال رأی به معنی به کارگیری نظر شخصی فارغ از مبانی شرعی و قانونی نوعی  هَدم شرع و کنار گذاشتن قانون است و پذیرفته نیست.

 

درباره ی رأی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیلی از یک قرار و نتیجه گیری معکوس در آن

 

فرض ماجرا

 

 

 مَعاذبن جبل از اصحاب رسول خدا مردی جلیل القدر ، عارف به حلال و حرام بود در بیشتر غزوات در خدمت پیامبر انجام وظیفه می کرد ، پیامبر او را برای قضاوت بسوی مردم یمن و حضرموت فرستاد که حکومت و قضاوت کند و او تا آخر عمر پیمبر در یمن بسر برد. معاذ هنگام اعزام به یمن به پیامبر(ص) گفت اگر موردی پیش آمد که حکم آن را در کتاب خدا نیافتم و از شما نشنیده باشم، چه کنم؟ رسول خدا فرمود: در برابر ذات اقدس الهی متواضع باش که خداوند به تو رفعت می بخشد و جز از روی علم و آگاهی هرگز قضاوت مکن . اگر مشکلی پیش آمد ، پرسش کن و از پرسش شرم مدار. مشورت کن  سپس اجتهاد کن(استشر ثم إجتهد) خداوند اگر در تو صداقت ببیند موفق ات می دارد و اگر با همه ی اینها امری بر تو مشتبه شد ،توقف کن تا او را تثبیت کنی یا درباره ی آن به من بنویسی و از پیروی هوای نفس برحذر باش که اشقیاء از این راه به جهنم می روند و مدارا  راپیشه کن.

مرحوم مجلسی می نویسد: دلیل ایشان (منظور فقها ی اهل سنت است) در باب اجتهاد همین حدیث است در صورتیکه می بینی صراحتی در این معنا ندارد . چون ممکن  است که مراد سعی و کوشش در تحصیل مدرک حکم باشد نه به رأی و نظر خود متکی شدن بعلاوه این خبر ضعیف است و اهل سنت به روایت آن همت گماشته اند.

( بحارالانوار، جلد 21، ص407) پس به حکم عقل و نقل رأی و نظری  که  مبتنی بر مبانی و مدارک نباشد، ارزش ندارد.

حال اگر بازپرس یا قاضی در مقام استدلال برای نظر و رأی خود مقدمه چینی هایی انجام دهد و در مقام استنتاج نتیجه ای درست برعکس آنچه از آن مقدمه چینی ها بدست می آید ، بگیرد و به عنوان رأی و نظر خود انشاء و اعلام کند، دیگر باید فاتحه ی قضا را خواند و بر خرابه های کاخ بلند قضا چنان گریست که مادری فرزند مرده بر فرزند دلبند از دست رفته اش.  برای مثال به قرار منع تعقیبی مفروض ، سر می زنیم. و به تحلیل مختصر آن میپردازیم . 

شخص  یا شخصیت الف اموالی به مقتضای مقررات قانونی در اختیارش بوده و ید امانی برآن اموال داشته و موظف بوده است اموال تحت اختیار را در امور معین مصرف و هزینه کند ، شخص یا شخصیت ب که امانت گذار محسوب می شود ،مدعی شده است که امین به وظایف خود عمل نکرده و مبالغ قابل توجه ای از وجوه متعلق به

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری معکوس برای توجیه قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل سازی برای نتیجه نادرست

 

 

 

 شکات را برداشت کرده و حیف و میل نموده و یا به ناروا هزینه کرده است و مدارک روشن و غیر قابل ردی ارائه نموده که از ادعای جعل مشتکاعنه نیز مصون مانده است، شعبه دادسرا برای جزم بیشتر ، قرار رسیدگی بوسیله ی حسابرس رسمی دادگستری را صادر نموده است و مدتی طولانی حسابرس رسمی دادسرا به امر حسابرسی پرداخته و

 در نهایت محتوای شکایت شکات و مصارف غیر قانونی را تأیید نموده و از مدارک بسیار تصویر صدها برگ آن را به دادسرا تقدیم کرده و نظرش از اعتراض مشتکی عنه مصون مانده است با فرض فوق که صورت واقعیت به خود گرفته بازپرس محترمی قرار منع تعقیب صادر کرده و در قرار منع تعقیب خود پس از بیان  موضوع آن هم به طور ناقص چنین استدلال کرده است :

شاکیان مدعی شده اند که بر خلاف ماده فلان اموال مورد نظر در غیر موارد معین مصرف شده  و حسابرس دادسرا نظر داده که مبالغی وجوه نقدی برای اموری کذا و کذا {که منطبق با ماده مزبور نیست } مصرف شده است(یعنی عیناً مدعای شاکیان را تایید نموده است.) آنگاه از این دو مقدمه نتیجه می گیرد که با تحقیقات انجام شده و مستندات موجود در پرونده از جمله نظریه ی کارشناس رسمی انتساب اتهام وارد نیست !!!

ملاحظه می شود برابر موازین عقلی و منطقی باید نتیجه مقدمات مذکوره  توجه انتساب اتهام باشد زیرا نظر کارشناس که مصون از اعتراض مانده عیناً مواردشکایت شکات را تایید نموده و مستندات موجود در پرونده نیز به صراحت موید وجود موارد شکایت است و قسمت زیادی از مدارک  توسطه کارشناس رسمی از طریق شخص یا موسسه ی مشتکاعنه فراهم شده  ولی بازپرس محترم عکس آن را نتیجه گرفته است و در حقیقت منطق ارسطوئی را کنار گذاشته و از منطقی ناشناخته بهره جسته است، شگفت انگیز است که از جملات مبهم «تحقیقات انجام شده و مستندات موجود در پرونده» استفاده کرده و نظریه ی کارشناسی را هم برای این مبهم گوئی دلیل آورده، درصورتیکه نظر کارشناس صریحاً مؤید موارد شکایت شکات است و ضد مدعای بازپرس.  سپس برای این استنتاج برهان اقامه نموده به  این شرح که:

1-«گرچه در ماده فلان موارد مصرف اموال مشخص شده اما برای عدم رعایت آنها ضمانت اجرائی پیش بینی نگردیده و رعایت نکردن آن به معنی ارتکاب خیانت در امانت نیست.»ملاحظه می شود  که بازپرس محترم در موارد قوانین آمره معتقدند که باید مجازات تخلف ا‍ز آن در همان ماده قید شده باشد والا مکلفّان به اجرای قانون می توانند قانون را نادیده تلقی و به میل خود عمل کنند ، این استدلال غیر منطقی اکثر قریب به اتفاق قوانین جاری را که مجازات عدم رعایت آنها در ذیل همان ماده نیامده از قدرت اجرایی و الزام عملی ساقط می کند و قانون گذاری لغو می شود.

2-دلیل دیگری که بر عدم توجه انتساب اتهام آورده به این عبارت است که مواردی که در نظریه کارشناس آمده «عمدتاً» در راستای اداره ی موسسه تحت اداره متهمان بوده و افراد شخصا تصاحب نکرده اند.  صرفنظر از  اینکه موارد تصاحب بسیاری که مدارک آن ضمیمه پرونده موجود و در نظریه ی کارشناس رسمی هم آمده است، وجود داشته که مورد غمض عین قرار گرفته است،  آقای بازپرس با ذکر کلمه «عمدة ً» این معنا را القاء و اثبات میکند که همینکه امانتدار عمده ی اموال امانتی را در جهت درست مصرف کند، در صدق عنوان امین کافی است و حق دارد مقداری کمتر از «عمدة ً»  را به میل خود خارج از ضابطه برداشت و هزینه کند، توجه فرمائید اگر ایندرک از قانون درست باشد دیگر هیچ امین و مدیر امور مالی یا دستگاهی که اموال عمومی به مناسبت سمت در اختیار او است  احساس مسئولیت نمی کند و  هراسی از خورد و برد و خیانت به خود راه نمی دهد.

3-در مورد دیگری در پاسخ به  قسمتی از شکایت شکات  مبنی بر برداشت مسلم و مستند به سند  مکتوب  از اموال امانی و تحت اختیارمتهمان و مصرف آن به نفع خود، بازپرس محترم بر خلاف واقع و مدارک مکتوب موجود در پرونده از برگردان و تسویه ی کل برداشتی یاد می کند و استدلال می کند که چون در قالب تسهیلات برداشت کرده اند و بعداً تسویه شده ، پس خیانت در امانتی رخ نداده است. دقت فرمائید صرفنظر از اینکه تسویه کل راست باشد یا نباشد اگر هرکس اموالی را که به لحاظ سمت در اختیار دارد و هر امینی بتواند با اختراع کلمه ای مانند تسهیلات و مساعده و غیره به میل خود برداشت هایی  به نفع خود یا دوستان صورت دهد و در صورت کشف و تعقیب مبلغ برداشتی را برگرداند و هیچ جرمی بر او نباشد چه فاجعه عظیمی رخ خواهد داد آیا این برگرداندن عین مال وصف خیانت یا اختلاس یا سرقت یا تصرف و تصاحب اولیه را از بین می برد و مجرم را پاک و پاکیزه و فارغ از مجازات می نماید جل الخالق!!!!

 4- دلیل دیگری آورده که چکیده ی آن این است که چون مشتکاعنهم حق دخالت در امور مالی و پرداخت هزینه و وصول درآمدها را داشته اند بنابراین می توانسته اند هزینه های مورد نظر خودشان را صورت عمل بخشند. عجبا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعجب و تاسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتوانند با استفاده ی از کلمه ی دخالت در  امور مالی هرگونه دخل و تصرف میلی انجام دهند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.تکلیف قانونی مذکور درقانون به عبارت «اداره ی امور مالی » بوده و در ماده مربوطه مصادیق آن ذکر شده ولی بازپرس آن را« دخالت در امور مالی» تعبیر کرده و سپس کلمه دخالت را که خود برداشت کرده مجوزی برای برداشت های بی مجوز شمرده است. روشن است که اداره امور مالی  بر خلاف نظر بازپرس مستلزم مداخله در اموال و با  تفسیر برداشت و تصاحب و بذل و بخسشش از آن نیست بلکه منظور وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها در چارچوب  مقررات و ضوابط تعیین شده ی قانونی است و این مفهوم گیری که اداره ی امور مالی را مستلزم دخالت در امور مالی و  سپس هزینه هایی دلبخواهی و بدون مجوز قانونی قرار دهند مطلقاً بی وجه است و درباب مفاهیم از چنین مفهوم گیری عجیب و غریب ذکری به میان نیامده است.                                                                                                      5 - در بخش دیگری این عبارت ملاحظه می شود : هزینه هائی مانند.....و پرداخت ......... به اقتضای مدیریت بوده و هیچ دلیلی وجود ندارد که استعمال این وجوه توام با سوء نیت متهمان بوده است ، در پاسخ باید گفت اولا اعمال مدیریت باید در چهار چوب ضوابط قانونی باشد و هیچ مدیریتی نمیتواند از حدود مقررات قانونی تجاوز کند . ثانیا کسی که با علم و آگاهی عمل خلافی را انجام دهد به هیچوجه نمیتواند متمسک به عدم سوء نیت شود و گرنه هر غمل مجرمانه ای با این دستمایه اتفاق می افتد ، مثلا - اتومبیل شخصی را از کنار خیابان سرقت می کنند و اگر کشف شد سارق میگوید سوء نیت نداشتم بلکه برای حفظ اتومبیل از آسیب و یا سرفت آن را به خانه خود منتقل کردم و حسن نیت داشتم و همچنین هر امین و قیم و متصدی امور مالی میتواند دخل و تصرفاتی در اموال تحت ید خود بکند و در صورت کشف بگوید سوء نیت نداشتم اینجا متهم است که باید عدم سوء نیت خود را ثابت کند نه اینکه شاکی موظف باشد در مقام اثبات حالت درونی متهم بر آید ، اصلی بنام عدم سوء نیت در اینجا نداریم که متهم یا باز پرس به نفع متهم از آن استفاده کند . 

6- خواننده ی محترم بی تردید تعجب خواهد کرد اگر بشنود بازپرس یا قاضی محکمه ای  به منظور اصدار قرار منع تعقیب یا تبرئه متهمی ، صریحاً بنویسد :«اتهام مطرح شده علیه متهمان مبنی بر سوء استفاده از اختیارات و منابع مالی فی نفسه وصف کیفری ندارد.» 

آری خواننده حق دارد از تعجب مات شود و از اینگونه نظر پردازی و عواقب و آثار مترتبه بر آن و علل و موجباتش بر خود بلرزد و بر سر خود بزند و بگرید ، زیرا با چنین اظهار نظرهایی به کلی امنیت مالی آحاد مردم به خطر خواهد افتاد . آیا با چنین اظهارنظرهایی اموال و دارایی های مردم که به اقتضای نظامات حکومتی و بر اثر شرائط اقتصادی و اجتماعی و مدنی و به دلایل گوناگون در اختیار و تحت اداره ی سازمان ها و مدیریت ها و اشخاص است از تعرض و دستبرد امان خواهد داشت ؟ آیا قواعد فقهی از قبیل قاعده ی استیمان و قاعده ی ید  و حرمت مال مسلم و آیات و روایات فراوان در این مورد و احتیاطات شرعیه و مواد قانون مجازات اسلامی از قبیل ماده 674 به کجا خواهد رفت؟ راستی اگر فرضاً بازپرس در چهره وکیل مدافع  متهمی ظاهر شود، چه باید کرد؟ و اگر چنین قراری در مرجعی قضائی صادر شده باشد به کجا باید متوسل شد؟ لابد می گویید باید اعتراض کرد حال اگر مرجع بالاتر هم بر اثر عدم تمرکز روی پرونده و اعتماد به مرجع مقدم و یا جهات  گفتنی و نگفتی دیگر نظر بازپرس یا دادگاه بدوی را تایید کرد و به خواندن برخی اوراق اکتفا نمود و از طرفین دعوا تحقیقات ریشه ای نکرد ، راستی در این صورت چه باید

 

 

استمداد

و

استرجاع

 

 

 

 

 

 

 

کرد؟آیا باید فاتحه ی منطق استدلال درست و پذیرش امور مستند و قضاوت صحیح را یکسره خواند و پایه استدلالیان  را چوبین و بی تمکین شمرد و بر رأی صادره هرچند با عقل و منطق و شرع و موازین قانونی و امنیت مالی مردم سازگار نیست، تمکین داشت؟

این بود خلاصه ی ماجرای مفروض حال اگر مطالب غیر وافعی هم در طریق اظهار نظر قلم زده شده باشد که نشان دهنده سوء نیت باشد و احتمال جهل و ناآگاهی را به قطع عمد و آگاهی بدل کند چه باید کرد؟ مثلاً بر خلاف واقع   گفته باشد مبالغ برداشتی تسویه شده درصورتیکه اینطور نباشد یا گفته باشد شکات به فلان ماده استناد کرده اند و بر اساس فقط آن ماده در مقام دفاع از متهم بر آمده باشد درصورتیکه شکات به ماده ای قوی تر هم استناد کرده باشند که عین جرم وقوع یافته را تعریف نموده و کیفر آن را تعیین کرده است( مانند ماده674 قانون مجازات اسلامی) با این وضع چاره چیست؟ جز اینکه برای تسلیت و آرامش خود بگوئیم:

إنا لله و إنا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ٍ ینقلبون

و از باب  رفع تکلیف،  بر اساس فرموده رسول خدا فریاد برآوریم:« یا لَلمسلمین » باشد که مسلمانی اجابت کند![1]

 

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته

 همکاران عزیز سردفتر و دفتریار اعم از بازنشسته و شاغل لطف فرموده مهربانانه و خداپسندانه اظهار نظر و ارشاد فرمایید. قضاة و وکلای محترم نیز از ارشاد و اظهار نظر دریغ نخواهند فرمود . 

 

 1  اشاره به حدیث شریف نبوی:

 من اصبح و لم یهتم  بامور المسلمین فلیس بمسلم و من

سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم