تقدیر و تشکر
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
 

                                             باسمه تعالی

افزایش بحق و بجای حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران بمیزان 5 / 52

در صد ( حسب اعلام سایت کانون سردفتران و دفتریاران ) که در راستای

پاسخگوئی به خواست کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته و

تقاضای قلبی همه بازنشستگان سردفتر و دفتریاراست ، بدون تردید موجب

سرورهمه بازنشستگان محترم خواهد شد .

از تمام افراد و مقاماتی که در تصمیم و تصویب و اجراء این امر اقدام و همکاری

نموده اند از این جهت سپاسگزاری میشود .

خداوند به نیکان پاداش نیکو دهد .

                روابط عمومی کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته