ای جاودانه جان جهان زود تر بیا
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
 

                          نقل از روزنامه اطلاعت شماره 25894 - 22 / 3 / 1393 

 

      شکوه  از اوضاع جهان و قدرت های  سلطه گر

      به مناسبت  فرا  رسیدن  نیمه شعبان سالگرد        

      میلاد مسعود حضرت صاحب العصر و الزمان ( عج )           

                      پرشد ز ظلم و جور ، جهان، زود تر بیا                                  

ای جاودانه جان جهان زود تر بیا                   ای آفتاب مشرق جان زودتر بیا

 ای نو بهار شادی وسر سبزی و امید           مردیم از جفای خزان زودتر بیا

ای ماه چارده بدر آی از ورای ابر                 مپسند عاشقان نگران زود تر بیا

 در تنگنای ظلم و فساد و عناد و زور            تا چند بر کشیم فغان زود تر بیا

در چنگ استخوان شکن دیو سیرتان           ما را نمانده تاب و توان زود تر بیا

بر دوستان مخلص تو دشمنان تو               دائم کشند خط و نشان زود تر بیا

تا کی به عقل و باور مردم جفا کنند           در هر کران فلان و فلان زود تر بیا

 فرتوت شد بیاد تو آنکس که پیر بود             شد پیر آنکه بوده جوان زود تر بیا

هر لحظه بار ماتمی افتد به دوش ما            مردیم  زیر بار   گران زود  تر  بیا 

کشتی اسیر پنجه طوفان سهمگین            در حال غرق ، ای ملوان زود تر بیا

ای آنکه پر کنی همه عالم ز قسط و عدل      پر شد ز ظلم و جور جهان زود تر بیا

آخر چه شد حکومت عدل زمینیان ؟             ای  آسمانِ  عدلِ  زمان زود تر بیا

اوضاع  روزگار چنان  تیره  است و تار             من عاجزم ز شرح و بیان زود تر بیا

ای  نازنین طبیب از این بد مریض ها             تا چند  بشنوم  هذیان  زود  تر بیا

صدق و امانت و شرف و مردی و کرم          چون دود گشت و شد ز میان زود تر بیا

از بس ریا  و سُمعه  و تزویر  دیده ام           می جوشد  از دلم هیجان زود تر بیا

با ما جهانِ داد (!) چه بیدادها کند !             کز وصفش عاجز است زبان زود تر بیا

در عمق جان مردم دنیا بجای حق               شیطان گرفته است مکان زود تر بیا

بیرنگ گشته منطق و عقل و دلیل و شرع       هرکس به فکر سود وزیان زود تر بیا

یاران و دوستان تو حیران و بی پناه               چون  گله  بدون  شبان  زود تر بیا

آتشفشان قله عصیان و سرکشی                از  هر طرف  کند  فوران زود  تر بیا

تا مردم جهان  به نسیم  رحیم  تو                راحت شوند از خفقان  زود  تر بیا

هرجا که محقلی ز ولایت مدارها است           نام تو  است  زینت آن ، زودتر  بیا

ای درمیان خلق و نهان از عیان خلق              بستم به خدمت تو میان زود تر بیا

آن قد که بهرخدمت تو راست گشته بود       اکنون شده است همچون کمان زود تر بیا

شیخ الرئیس آب شد از آتش فراق                 خاک  درِتو ، خط  امان  زود تر بیا