آهی فتیده بر کودکان بخون طپیده
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
 

                                                    باسمه  تعالی

دکتر محمد شیخ الرئیس کرما نی                          چاپ شده در روزنامه اطلاعات 25936 - 13 / 5 / 93

                                     چشم بشر به این همه شرّ ناظر!

                                        

       خلقی اسیر حمله دژخیمان                               بر محنتش تمام بشر ناظر

       کودک کشی و دد منشی در اوج                         دردا! سرانِ خاک بسر ناظر

       فرزند ، پیش روی پدر مقتول                                مادر ، به قتلگاه پسر ناظر

      هر نیمه شب ز قهر سیه کاران                        سرخین شود زمین و قمر ناظر

       اینسان توحّش و سبعیّت را                          کی بوده کس به عصر حجر ناظر؟

       بین شیرخواره طفلک خون آلود                             مادر ز هوش رفته پدر ناظر

       از قلب سنگ خاره تراود خون                             آتش فتد به هستی هر ناظر 

       بر مغز پاره پاره کودک ها                                  دیوی لعین به کین و بطر ناظر

       باور نداشتم که شود روزی                           چشم بشر به این همه شرّ ناظر

      تا کی شما مجامع بی غیرت                                بر ظلم و زور و زیر و زبرناظر

      گفتید از حمایت حیوان ها                              و اینجا نشسته همچو بقر ناظر

     ای سازمان حامی ملت ها                                بر این ستم نئی تو مگر ناظر ؟

     مردان پاک طینت کشور ها                                  در خشم و با دودیده تر ناظر

    پر رنج و درد هر که دلی دارد                                      با آه و ناله اهل نظر ناظر  

    بر قتلگاه مفتضح تاریخ                                         میلیارد ها نفوس و نفر ناظر

                                                   * * *

    یارب تو هم توانی و هم دانی                                    بر کار بندگان تو ابَر ناظر  

    بر کائنات امر " کن " ات جاری                                  حکم تو بر قضا و قدر ناظر

    بر آسمان و پهنه بیچونش                                هم بر زمین به بحر و به برّ ناظر

    آن کن به عدل خود که نخواهد بود                   چشمی به ظلم و زور ، دگر ناظر

    مظلوم را به لطف چو بنوازی                          بی شک شود به فتح و ظفر ناظر

    یارب کجاست شاهد ظالم سوز                          تا کی بود به شرّ و شرر ناظر

    جمع زباله کی شود از عالم                                  عالم شود به درّ و گهر ناظر

    تنها دعا سلاح من است امروز                             هستم چو بر هزار خطر ناظر

   در آرزوی آمدن منجی                                       دائم دو چشم شیخ به در ناظر

                                                     11 / 5 / 1393