تقاضای اضافه حقوق
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

                                    

                                   باسمه تعالی 

   متن نامه کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته خطاب به کانون سردفتران و دفتریاران در مورد ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران .

 

     کانون صنفی سردفتران و دفتریاران                                          شماره :     150

                 بازنشسته                                                             تاریخ : 2 / 11 / 93

شماره پروانه 42 / 448 الف 16 / 8 / 86                                         پیوست :     -

شماره ثبت 22119 مورخ 24 / 10 / 86 

                                                       باسمه تعالی

کانون محترم سردفتران و دفتریاران :

احتراماً - پیرو شماره 133 مورخ 28 / 8 /92 تصدیع می دهد .

گرچه اقدام سال گذشته در ترمیم حقوق بازنشستگی سردفتری و دفتریاری و مستمری بگیران مربوطه اقدامی پسندیده و در خور ارج گذاری بود ، لیکن اوضاع و احوال اقتصادی و تورم زمین گیر کننده ، ملموس و مشهود همه شهروندان و ارباب بصر و نظر است و عدم تناسب حقوق بازنشستگی با هزینه های سنگین ، متعارف ومعمول ، بی نیاز از بیان است ، لذا با توجه به امکانات و دارائی های نقدی و غیر نقدی آن کانون محترم ، انتظار دارد نسبت به پیشنهاد افزونی مناسب حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و همراهی و سعی در به تصویب رسانیدن و اجراء آن اقدام مجدّانه مبذول فرمایند . لازم به ذکر است به قرار مسموع مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که حدود دو میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش دارد ، از افزایش پنجاه درصدی حقوق بازنشستگان کشور در سال جاری خبر داده اند ، مضافا از طرح تحول معیشت هم بهره می گیرند و از حمایتهای ویژه ای ( کمکهای نقدی و غیر نقدی ) نیز بر خوردارند و همانطور که اطلاع دارندمعیشت معمولی مردم نسبت به سال قبل دو برابر شده است . بنا بر این امید استکه با دقت و وسعت نظر بهتری به موضوع عنایت فرمایند.

                                   با تشکر کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته

                                                        دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

 

رونوشت : جهت اطلاع و صدور دستور مقتضی به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی دام عزه .

 

نشانی : تهران خیابان شهید مطهری خیابان شهید اکبری خیابان شهید صحاف زاده پلاک38 طبقه همکف