نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳٩٤
 

                                         باسمه تعالی

آگهی دعوت از اعضاء محترم کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته به مجمع

عادی سالیانه ( نوبت اول ) مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26196 مورخ شنبه

                                                  13/4/94