درخواست اضافه حقوق
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۳ بهمن ۱۳٩٠
 

کانون صنفی سردفتران و دفتریاران                                                          شماره :          

                بازنشسته                                                                       تاریخ :        

پروانه شماره 448 / 42 / الف 16 /8 /  86                                              پیوست :  

                                         

                                         باسمه تعالی

           کانون محترم سردفتران و دفتریاران   

      احتراما - پیرو نامه شماره 74 ک - س - ب مورخ 18 / 11 89 و مکاتبات قبلی در مورد لزوم افزایش حقوق باز نشستگی متذکر می گردد . 

   با توجه به بالا رفتن بی رویه قیمت ها ، سنگینی هزینه ها ، تورم موجود و اعلام مقامات رسمی در این مورد ، پرداختی فعلی به عنوان حقوق و مستمری به هیچ وجه تکافوی معیشت ساده بازنشستگان و مستمری بگیران را نمی نماید در سال گذشته نیز رقم قابل ذکری افزوده نگردید .

سزاوار است در سال جاری با عنایت به وضع موجود و به جبران گذشته حد اقل به صورت دو برابر مصوب نموده و به سازمان محترم ثبت جهت تایید و تصویب پیشنهاد گردد .

دوستان واقفند که غرض اصلی از تصویب ماده واحده تامین امو بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و هزینه کردن دارائی های کانون در راههای دیگر نمی تواند مستمسک برای عدم افزایش کافی در حقوق و مستمری ها و عدم برخورداری بازنشستگان وورثه آنان از سایر مزایا قرار گیرد .

                                                                                  با تشکر 

                                                             کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته 

                                                                      دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

 

        95 - 29 / 10 / 90

رونوشت : به مقام معظم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت ملاحظه و حسن عنایت

 

      نشانی : خیابان شهید مطهری خیابان شهید اکبر زادگان خیابان شهید صحاف زاده پلاک 38