در پاسخ به نظرات
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۳ شهریور ۱۳٩۱
 

                                                                              باسمه تعالی                            

 در پاسخ به نظرات ودرخواستهای سردفتران و دفتریاران محترم بازنشسته وشاغل 

 1 - اظهار لطف همکاران بازنشسته و شاغل بازدید کننده از وبلاگ کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته :

از اظهار لطف عزیزانی که مارا تشویق فرموده اند و به خاطر تلاشی که برای حفظ حقوق و حرمت همکاران حسب امکانات خود به عمل میآوریم مارا مورد محبت قرار داده اند سپاسگزاری میکنییم انتظار داریم دوستان به صرف اظهار محبت در وبلاگ بسنده نفرمایند بلکه لا اقل در عصر روزهای دوشنبه به این کانون سری بزنند و با گوشه ای از قضایا آشنا شوند و چنانچه به صحت راه ما قناعت وجدانی حاصل کنند در همکاری با این کانون و کمک به حال و آینده صنف خود همت کنند.

2 - در مورد وضع بد درمانی و حقوق بازنشستگی :

همانطور که همکاران بازدید کننده وبلاگ متذکر شده اند حقوق بازنشستگی با توجه به تورم افسار گسیخته موجود بسیار ناچیز است و جوابگوی حد اقل معیشت بازنشستگان بخصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استانها نیست وضع خدمات درمانی هم همانطور که می بینید نه تنها کافی نیست که کاملا مایوس کننده است و روز بروز هم با لغو برخی قراردادها و مصوبات تازه بد تر میشود . با توجه به در آمد قابل توجهی که از واریز 10 % حق التحریر عاید کانون میشود و سود سپرده های فراوان ودرآمدهای متفرقه مانند درآمد متوقع از محل موسوم به " قصر یخ " و غیره بایستی وضع حقوق بازنشستگی و بیمه و بیمه تکمیلی و بهره مندی از بن غذائی و مسافرتی و امور رفاهی بازنشستگان و مستمری بگیران در حد عالی باشد . ولی متاسفانه مقداری از سپرده هاصرف خرید املاک راکد - که مشکلی از بازنشستگان حل نمی کند و در پاره ای از موارد به قرار مسموع هزینه هائی را هم ایجاد می کند  - شده است و 10% تحریر واریزی دفاتر که رقم بزرگی است و بخصوص با افزایش حق التحریر بایستی وضعیت حقوق بازنشستگی و بیمه را به خوبی پوشش دهد با هزینه های بسیاری روبرو شده است مانند هزینه خرید اتومبیل های متعدد ، حق مدیریت ها ، حقوق ها ، پاداشها ، اضافه کاری ها ، هدیه ها ، بازرسی ها ، همایش ها، خرج سفرها ، و سفره ها و در نتجه جای کمی برای اصل مساله که بیمه و بازنشستگی و رفاه بازنشستگان بوده باقی گذاشته است . محل موسوم به " قصر یخ " هم که هزینه اش از دارائی های کانون تامین شده در آمدش معلوم نیست به کجا می رود .

باوصف مذکور ما هم مانند شما دوستان از حقوق ناکافی بازنشستگی و مستمری ووضع بد بیمه متاسف و معترض هستیم و اصولا قسمت عمده بحث و حرف ما در این کانون همین مساله است .

نسبت به امر فوق و نابسامانی های فراوان دیگر از سال 1381 تا کنون یعنی متجاوز از ده سال با کانون سردفتران مکاتبه و اعلام اعتراض شده و به سازمان محترم ثبت تظلم شده است .

پی گیری ها موجب جلوگیری از خیلی ریخت پاش ها شده ولی متاسفانه چون همکاری و اعانت نمیشود نتیجه اساسی و نمایانی به دست نیامده است .

نهایتا به دادگستری شکایت کرده ایم و پرونده امر در بازپرسی است لیکن به علت هزینه های سنگین ( وکیل و حسابرسی و غیره ) وشاید جهات دیگر که خدا میداند متجاوز از سه سال پرونده راکد مانده است همچنان در حد وسع پی گیری می کنیم ولی امکانات محدود این کانون که هیچ کمکی از هیچ جا به او نمیشود جوابگو نیست انتظار دارد همکاران بازنشسته و شاغل به کمک بیایند و ضمن بهره مندی از ثواب حمایت از حق به حقوق حقه خود نیز بیاری خدا دست یابند ، بدون همکاری و معاونت انتظار فتح و ظفر از خدمتگزاران و مدافعان بی سلاح منصفانه نیست .

اطلاع از سابقه امر :

 بسیاری از همکاران عزیز چون به مدد خدمتگزاران صدیق خود و همکاری با این کانون عنایت نمیفرمایند لذا از سابقه اقدامات هم آگاهی درستی ممکن است نداشته باشند بدین جهت لازم است به گوشه ای از سابقه امر اشاره گردد:

در کانون سردفتران و دفتریاران از دوازدهم مرداد هشتاد ویک اتفاقات غیر قابل انتظار و غیر مسبوق به سابقه رخ داد و به دنبال آن برداشت ها و خریدها و دست ودل بازی هائی از محل عواید متعلق به سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته آغاز گردید . به این صورت که چون طبق انتخابات عمومی کانون سردفتران در دیماه 80 و انتخابات داخلی متعاقب آن بر اساس مواد 63 - 64 - 65 قانون دفاتر آقای دکتر شیخ الرئیس به عنوان رئیس کانون انتخاب شده بود و با اشراف ایشان امکان سود جوئی شخصی و گروهی و انحراف از موازین محتاطانه شرعی و قانونی وجود نداشت که شرح آن مفصل است لذا در تاریخ 11 /5 / 81 بر خلاف موازین قانونی و عرف متداول 70 ساله کانون و بر خلاف نظر صریح اداره کل حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران انتخابات داخلی جدیدی صورت دادند و تعداد اعضاء هماهنگ شخص دیگری را که با هم همسو بودند به عنوان رئیس قرار دادند و پس از آن تقریبا بلافاصله تصمیمات مورد نظرشان را یکی پس از دیگری به مرحله اقدام و اجرا در آوردند چون تصمیمات متخذه اعضاء متحد بر خلاف سنت گذشته به سمت منفعت جوئی فردی و امتیاز خواهی و مزد طلبی متمایل شد و از خدمات افتخاری و خالص فاصله گرفت که نمونه آن در نامه ذیل میآید- لذا دکتر شیخ الرئیس که به اصطلاح عضو هیات مدیره محسوب میشد با اطمینان از اینکه نظر واحد او در برابر گروه هماهنگ برای جلوگیری از نامهربانی به صنف و رعایت احتیاطات بی فایده است دیگر در جلسات شرکت نکرد و هیچ صورت جلسه ای را امضا ننمود و اطلاع از تصمیمات آقایان را به وسیله مطالعه دفتر صورت جلسات بدست میآورد و مرتبا اعتراضات خود را طی نامه های متعدد به کانون سردفتران و سازمان محترم ثبت اعلام میکرد تا درتاریخ 18 / 11 / 83 بر خلاف عرف و ادب و مقررات ، دفتر صورت جلسات را در اختیار دکتر نگذاشتند و ایشان طی شماره 3170 - 19 /11 / 83 به سازمان ثبت مراتب را اطلاع داد ولی عکس العملی از طرف سازمان مشاهده نشد .

ناچار از این تاریخ به بعد اقدامات و تصمیمات مکتوم ماند مگر آنچه از راه شیاع و شنیدن بدست آمده است .

از جمله نامه های اعتراضی دکتر به کانون که در متن خود بازگو کننده برخی تصمیمات آغازین غیر مقرون به صواب و احتیاط است نامه شماره 6818 مورخ 2 / 11 /81 می باشد که بوسیله نایب رئیس وقت کانون سردفتران به صورت بخشنامه مانندی طی شماره 42800 - 8 / 11 /81به دفترخانه ها ارسال شد و در مواردی با شب نامه های موهن علیه دکتر همراه بود ( جرم دکتر مخالفت با منفعت طلبی و دفاع از حقوق سردفتران ودفتریاران بازنشسته و شاغل بوده است ) ارسال آن به دفاتر ظاهرا به منظور جلب حمایت دوستان آن جمع هماهنگ بوده که اتفاقا بعضی از دوستان آنان به حمایت از کارهای ناصواب قلم فرسائی کرده اند . ولی نه شب نامه پراکنی نه این حمایت های بی اساس نمی توانست مانع از دفاع از حق و انصاف و موازین شرعی وقانونی باشد .

 

         روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته

اینک متن نامه مورد اشاره بنظر عزیزان شاغل و بازنشسته میرسد.    

 1