قابل توجه همکاران
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٢ دی ۱۳٩۱
 

همکاران عزیز و بصیر                                                                                                                                                                                            

 برای مزید آگاهی و بصیرت به استحضار میرساند :

  کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته ، حمایت از حقوق صنف و خدمت رسانی به جامعه را مدّ نظر دارد و در پی کسب قدرت و شهرتی نیست و موکّدا اقدامات و اتفاقات را در چهار چوب مبانی شرعی و قانونی ارزش گذاری میکند ، با این دیدگاه معتقد است که گذشته از خوب وبد ظاهری کارها و منافع این جهانی ، باید ارزش واقعی امور و پاسخگوئی اخروی را دقیقا در نظر گرفت .                                                                                      

 بنا براین سخن پراکنی های تبلیغاتی ، انشاء پردازی های داغ ، توجیه های ظاهر فریب زشتی را زیبائی و زیبائی را زشتی جلوه دادن در قالب الفاظ و عبارات کاری نا مطلوب و گناه است .

                                                                                                   

  بی تردید همکاران پاکدل و تیز بین فریب جنجال ها و هیاهوی فریبنده را نخواهند خورد و اولویت شرع و قانون را از یاد نخواهند برد .