سردفتران و دفتریاران محترم
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ٩ بهمن ۱۳٩۱
 

 سردفتران و دفتریاران محترم :

  کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته در جهت دفاع از حقوق و حیثیت و شخصیت شاغلان و بازنشستگان تلاش می کند، لطفا به حکم تکلیفی و اخلاقی و وظیفه ای صنفی با این کانون ارتباط بر قرار نموده و همراهی و همکاری کنید که این به سود دنیا و آخرت شما خواهد بود.

دوستان شاغل ! شما نیز به زودی به صنف بازنشستگان خواهید پیوست پس خود را احد از بازنشستگان بدانید و تقویت این کانون را تقویت خود و تحکیم آینده خود شمارید .

کانون سردفتران بازنشسته برای اداره امور جاری خود هیچ منبع مالی ندارد و برای رضای الهی و عرق صنفی کوشش و کار و هزینه کردن نهایت خیر و ثواب و موجب آرامش ضمیر اقدام کنندگان است ، ولی یقینا وجدان و شرف دوستان اجازه نمی دهد که اشخاصی برای خدمت به آنها صرف وقت و نیرو کنند و هزینه اقدامات را هم از جیب نا توان خود بپردازند ، تا حدی که به سختی دچار شوند و از عهده بر نیایند و خدای نکرده بنائی که بر اساس خدمت گزاری صادقانه و مردانگی واقدام به حق تاسیس شده به تعطیل گراید .

شایسته است همکاران شاغل و باز نشسته با تماس خود و اطلاع از ضرورت ها و مشکلات و اقدامات و اتفاقات روی داده با افراط و تفریط هائی که در باره دارائی های آنها شده و لطمه هائی که متوجه حیثیت و شخصیت ایشان گردیده همراه این کانون به چاره جوئی بپردازند .

                                                        کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته