اضافه حقوق بازنشستگان (لطفا به اخبار ، دیدگاه ها و نظرات صفحات بعد نیزتوجه شود )
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢ اسفند ۱۳٩۱
 

     کانون صنفی سردفتران و دفتریاران                        تاریخ : 30 / 11 / 91  

                    بازنشسته                                          شماره :   107 ک س ب

  پروانه شماره 448 / 42 / الف - 16 / 8 / 86             پیوست :      _  

   

                                                     باسمه تعالی                                                

                                     کانون محترم سردفتران و دفتریاران                          

   احتراما چون در سال گذشته رقمی که پاسخگوی گوشه ای از فشارهای تورمی باشد به حقوق و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران اضافه نگردیده و ضریب 15 % نمیتوانسته هیچ دردی را دوا کند اینک با توجه به اینکه گرانی و تورم در قوس صعودی خود بدون هیچ وقفه ای بالا رفته است و آثار آن بیش از هرکس دامنگیر بازنشستگان و حقوق بگیران است و از طرفی دیدگاه اصلی و اولی مقررات موضوعه در مورد وجوه واریزی به حساب های کانون در تامین معیشت و رفاه همین قشر بوده و با توجه به اینکه سال به پایان خود نزدیک می شود شایسته است با پیشنهاد و تصویب رقمی فاخر و پاسخگوی گرانی های کمر شکن جبران گذشته ها را بفرمایید .

                                                              کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته

 

رونوشت به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک ایفا میگردد .