تبریک عید نوروز
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
 

 

باسمه تعالی                                       یامقلب القلوب و الابصار

                 یا مدبّرالیل و النهاریا محول الحول و الاحوال

                          حول حالنا الی احسن الحال

   فرا رسیدن عید سعید نوروز باستانی و سرآغازسرزندگی و بالندگی مجدد

طبیعت افسرده را که نمونه ای از حیات بعد از ممات و سرلوحه ای برای شور

 و نشاط است ، به همه دوستداران جمال وکمال ، بخصوص به همکاران

 بازنشسته و شاغل صمیمانه تبریک و تهنیت می گوئیم . امید است سال نو برای

همگان سال نعمت و برکت باشد .

ضمنا بهاریه ای را که دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی به مناسبت عید نوروز

در اسفند 1356 سروده و به عنوان تبریک برای همکاران فرستاده اند همراه با

قطعه ای که مرحوم حجت الاسلام محمد وحید گلپایگانی به استقبال از بهاریه

مزبور به نظم آورده اند ذیلا به نظر می رسد تا یادی از روزگاران گذشته هم

شده باشد .همکاران محترم توحه دارند که بهاریه و استقبال از آن مربوط به

ظرف زمانی آن دوران یعنی سال 1356 می باشد.

     از در آمد بعشوه پیک بهار                 از گل ولاله دامنش پر بار

   کبک و قمری شدند نغمه سرا             این یک ازدشت آن یک ازکهسار

     از شمیم نسیم جانبخشش                     مرده شد زنده خفته شد بیدار

  کوه وصحرا به جنب و جوش افتاد           شورو غوغا شد از یمین ویسار

   زین حیات و نشاط و بیداری                  ما هم ارخود شویم برخوردار

      لایق افتخار و تبریک است                  در خور  شادمانی   بسیار

       ور نگردد تحولی حاصل                     ور نباشد تحرکی در کار

      مردگانیم و مرده را چه نصیب             که خزان  آمد ست یا که بهار

                            محمد شیخ الرئیس کرمانی

                                 =================

            دی بدستم رسید نامه ی یار               نامه ای شامل نوید بهار

       وصف شور و نشاط از آن لبریز       وصف شادی در آن هزار هزار

           چهچه کبک وقمری وبلبل               ناله ی عود ونغمه ی گیتار

         سایه ی بید و جوی آب ونسیم             سبزه و دشت ودامن کهسار

       عطر گل بوی خوش هوای لطیف         جام می  طره ی  پریش نگار

       رقص و مستی و بیخودی هردم          خنده و قهقه از یمین و یسار

           اینچنین وصفهای گوناگون            جلب کرد از من حقیر افکار

        که چرا در من این تحول نیست          من  خفته  چرا  نیم بیدار

          در میان هاتفی ندا در داد               کای پریشان خیال بی مقدار

         تو نئی لایق جنین شادی               چون تو را نیست درهم و دینار

        چو تو سردفتری و سردفتر            بی نصیب است در جمیع دیار

       چرخ محضر بگردش ار افتد               شاید آید گشایشی در کار

            مهدوی همتی اگر ورزد                حق تحریر را کند بسیار

           یا که اسناد را کند تقسیم                همه از آن شوند برخوردار

         لایق عیش و عشرتیست چنین               زندگی  جناب دفتردار

       ور نه ما مرده ایم و حمل کنند             جسم ما را بسوی دار بوار

                                محمد وحید گلپایگانی

                                =============

                                      کانون سردفتران و دفتر یاران بازنشسته